Vårens städdag 2019

Vårens städdag kommer att hållas lördagen den 13 april med söndagen den 14 som reservdag!

Nyhetsbrev december 2018

I nyhetsbrevet som delas ut under december 2087 informeras bland annat om följande:

Städdagen:
Stort tack till alla för fantastiska insatser. Kul att se så många ute.

Garagerenoveringen
Markarbetet kan komma att påbörjas då det inte omfattas av bygglov och vi får se när entreprenören vill utföra detta.

Farthinder
Vi har under året lagt ut farthinder på område B och G. 

Träd och buskar
Vi ser över träd- och buskbeståndet på samfällighetens område för att säkerställa att träden inte vuxit sig för stora och utgör fara eller olägenhet.

Gemensamhetslokalen
Sedan en tid tillbaka finns det en ny kyl och frys i lokalen så nu är det fritt fram med att ta med glass till barnkalas.

Vi har fyllt 40!
Tårta på nästa årsmöte? Kanske 😊 Området har passerat 40 års strecket. Har du bilder från när området byggdes eller från dess unga tid? Du som vill dela med dig av kopior av dessa kan lägga dem i brevlådan till hus nr 90 (grönt hus mot garagen på område E).

Problem med avlopp?
Har du problem så vänd dig till kommunen och informera gärna också styrelsen så att vi kan stöta på allteftersom.

Nyhetsbrevet i sin helhet hittar du här.

Extrastämma

Lördagen den 20 oktober kl 15.00 hölls en extrastämma i Gemensamhetslokalen. Anledningen är en motion från styrelsen angående finansiering av garagerenoveringen. Motionen bifölls enhälligt av stämman. För alla detaljer, se protokollet

Stöld ur garage

I veckan har det varit stöld av däck ur garage på område E och enligt uppgift även ur garage på område A. Endast vissa däck har stulits. 

Tänk på att låsa dörren ordentligt. Om ni har problem med garagedörren så ta kontakt med styrelsen så åtgärdar vi det. 

Vi påminner om vad som bl.a. står i samfällighetens ordningsregler om garagen:

Höstens städdag 2018

Höstens städdag utfördes lördagen den 20 oktober i strålande väder.

Nyhetsbrev våren 2018

I nyhetsbrevet som delats ut under april 2018 informerades bland annat om följande:

Våra gemensamma tillgångar:
Till nytta och glädje för alla våra medlemmar har vi ett antal gemensamma tillgångar: Gemensamhetslokalen kan hyras för fest eller lånas för tex pingis eller bastu. Boulebana med officiella mått finns vid område C. Lekplatser finns vid områdena A, D, E och H. Ny utrustning tillkommer snart på H. Sist men inte minst har vi våra garage som kommer att få nya portar framöver.  

Hålla rent!
Vi hjälper alla till att hålla rent från fimpar, snuspåsar och annat skräp i vårt område. Det är också vårt gemensamma ansvar att hålla fräscht i våra sopanläggningar. I samfällighetslokalen finns bruna påsar att hämta till matavfallet. 

Bilkörning och parkering:
Håll ner farten på vårt område! Parkera inte för länge på gångvägarna då räddningstjänsten kan behöva komma fram snabbt.

Kommande arbeten:
Byte av slipers, trädfällning, slyröjning, renoveringar, förändrade garagerutor mm beräknas utföras under vår/sommar/höst i år.

Hela nyhetsbrevet hittas här!

Vårens städdag

Städdag våren 2018 var lördagen den 14 april. Stort tack till alla för fantastiska insatser! Särskilt tack till garageombud, eldsjälar och entreprenörer som lägger ner det där lilla extra.

Föreningens årsstämma 2018

Stämman hölls måndagen den 26 mars kl 19.00 i gemensamhetslokalen. Protokollet hittas här.

Äldre nyhetsbrev etc. finns arkiverade här.

Kontaktuppgifter

Tag gärna kontakt med ditt lokala garageombud i frågor som rör den garageficka där du bor.

Ordförande

Stefan Björkencrona
E-post: stefan.bjorkencrona@telia.com

Föreningens postadress

Klarinettvägens Samfällighetsförening
Klarinettvägen 121
434 47 Kungsbacka