Extrastämma

Lördagen den 20 oktober kl 15.00 hölls en extrastämma i Gemensamhetslokalen. Anledningen är en motion från styrelsen angående finansiering av garagerenoveringen. Motionen bifölls enhälligt av stämman. För alla detaljer, se protokollet

Stöld ur garage

I veckan har det varit stöld av däck ur garage på område E och enligt uppgift även ur garage på område A. Endast vissa däck har stulits. 

Tänk på att låsa dörren ordentligt. Om ni har problem med garagedörren så ta kontakt med styrelsen så åtgärdar vi det. 

Vi påminner om vad som bl.a. står i samfällighetens ordningsregler om garagen:

Höstens städdag 2018

Höstens städdag utfördes lördagen den 20 oktober i strålande väder.

Nyhetsbrev våren 2018

I nyhetsbrevet som delats ut under april 2018 informerades bland annat om följande:

Våra gemensamma tillgångar:
Till nytta och glädje för alla våra medlemmar har vi ett antal gemensamma tillgångar: Gemensamhetslokalen kan hyras för fest eller lånas för tex pingis eller bastu. Boulebana med officiella mått finns vid område C. Lekplatser finns vid områdena A, D, E och H. Ny utrustning tillkommer snart på H. Sist men inte minst har vi våra garage som kommer att få nya portar framöver.  

Hålla rent!
Vi hjälper alla till att hålla rent från fimpar, snuspåsar och annat skräp i vårt område. Det är också vårt gemensamma ansvar att hålla fräscht i våra sopanläggningar. I samfällighetslokalen finns bruna påsar att hämta till matavfallet. 

Bilkörning och parkering:
Håll ner farten på vårt område! Parkera inte för länge på gångvägarna då räddningstjänsten kan behöva komma fram snabbt.

Kommande arbeten:
Byte av slipers, trädfällning, slyröjning, renoveringar, förändrade garagerutor mm beräknas utföras under vår/sommar/höst i år.

Hela nyhetsbrevet hittas här!

Vårens städdag

Städdag våren 2018 var lördagen den 14 april. Stort tack till alla för fantastiska insatser! Särskilt tack till garageombud, eldsjälar och entreprenörer som lägger ner det där lilla extra.

Föreningens årsstämma 2018

Stämman hölls måndagen den 26 mars kl 19.00 i gemensamhetslokalen. Protokollet hittas här.

Nyhetsbrev november 2017

I nyhetsbrevet som delas ut under november 2017 informeras bland annat om följande:

Belysning utanför ditt hus:
Områdets belysning är baserat på att samtliga hushåll har sin belysning mot gångväg tänt under dygnets mörka timmar. Fastigheter som kopplat bort sig från den gemensamma signalen ansvarar för att belysning som vetter mot gångväg är tänd under dygnets mörka timmar med egen styrning.

Förskolan:
Just nu renoveras den för fullt och de räknar med att vara klara runt januari/februari. När förskolan exakt öppnar igen har de däremot inte sagt.

Garage:
Arbetet med att byta garageportar pågår och styrelsen har träffat ett antal portleverantörer som har fått komma med förslag. Vi återkommer längre fram med mer information. 

Egen renovering:
När du renoverar så tänk på att containers och annat placeras så att det hindrar dina grannar så lite som möjligt. Du kan hållas ansvarig om räddningstjänsten inte kommer fram dit de behöver.

Sophantering:
Under jul- och nyårshelgerna kommer det att justeras hämtningsdagar av vårt avfall. Styrelsen kommer sätta upp mer information kring dagar och tider i skyltskåpen samt på utvalda sopskåp. Föreningens sopskåp är inte anpassade för de extra volymer av papper och emballage som uppkommer runt jul så vi hänvisar likt tidigare detta till kommunens stationer och centraler för återvinning.

El- och hybridbilsladdning:
Styrelsen kommer inom kort att göra en mer grundlig analys kring vad det finns för framtida möjligheter, vad vårt befintliga elnät klarar av och vilka regelverk vi måste förhålla oss till. Mer information kommer löpande.

Nyhetsbrevet i sin helhet hittar du här.

Äldre nyhetsbrev etc. finns arkiverade här.

Kontaktuppgifter

Tag gärna kontakt med ditt lokala garageombud i frågor som rör den garageficka där du bor.

Ordförande

Stefan Björkencrona
E-post: stefan.bjorkencrona@telia.com

Föreningens postadress

Klarinettvägens Samfällighetsförening
Klarinettvägen 121
434 47 Kungsbacka