Blanketter


Ägarbytesblankett
Används vid byte av ägare på fastighet. Skriv ut, fyll i och lämna i föreningens brevlåda på Klarinettvägen 121 (på garagegavel i område F).
Konteringsblankett
Används vid utlägg som ska betalas av föreningen.