Hösten 2013

Som vi alla upplevt har sommaren och början på hösten varit bättre än vad vi har upplevt de senaste åren. Av detta blir man glad och ser det mesta i ljusa färger. Trots detta kommer höstens färger att pryda våra träd och buskar och senare ge arbete för att förbereda en ny vacker vår. Som det ser ut är vår höststäddag i tidigaste laget men det kan fort ändra sig.

Den 19 oktober är ordinarie städdag och vi får inte glömma att det kan behövas extra insatser i våra områden efteråt. Som på städdagen är arbetet lättare om vi hjälps åt. Glöm inte att vända dig till ditt garageombud för att få hjälp att informera eller få hjälp med sådant som måste göras. Du hittar dem du söker här på hemsidan.

Sophanteringsfrågan har "fastnat" på lantmäteriet därför att de inte har personal för att korta handläggningstider. Vi väntar på deras svar för att därefter kunna starta de förändringar som vi gemensamt kommit fram till.

Senare under slutet av året inbjuds alla medlemmarna till en trevlig stund tillsammans i vår gemensamhets-lokal. Det bjuds på lussekatter och glögg söndagen den 8:e december kl 1500. Vi behöver förhandsanmälan i god tid för att inköpen ska räcka till alla, garage-ombudet eller styrelsen. Det kommer påminnelse i november.

Garageombudet är en bra första-kontakt och kan lotsa dej till styrelsen om ni inte kan lösa det tillsammans. Det gäller att samordna om fler är berörda.

Styrelsen, september 2013