God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar er alla ett gott slut på det gamla året och ett gott nytt år med allt det god som det för med sig.

Sophanteringen är snart klar att sättas i verket och den ser ut att kunna vara på plats före vårstäddagen!

Ekonomin följer den plan som ligger och inga överraskningar syns i horisonten.

De arbeten som görs frivilligt vid städdagarna har stor betydelse för vår ekonomi och håller våra tillgångar i bra kondition.

Under 2014 är planen att säkerställa våra områden vad gäller träd som är stora och för många. Till vårstäd-dagen ska det mesta av trädfällning ske, en specialist (försäkrad) fäller våra träd och vi tar hand om resten om vi kan. Den som vill ha ved får lägga ned mer arbete i detta. Vårstäddagen är den 26:e april.

Styrelsen, december 2013