Sophantering Klarinettvägens Samfällighetsförening

Vid årsstämman den 18 mars i år bestämdes att slutgiltigt beslut för sophanteringen skulle ske på stämma den 6:e maj. Bakgrunden till detta var att det på mötet framkom att föreningen måste ansöka om komplettering av anläggningsbeslut hos Lantmäteriet och att en sådan komplettering innebär en viss kostnad.

Styrelsen har varit i kontakt med Lantmäteriet, som förklarade processen med sådan komplettering. Efter att ansökan inkommit till Lantmäteriet och de har hunnit behandla detta, så kallar de samtliga fastighetsägare till ett gemensamt möte. Det arbete som styrelsen redan lagt ned i ärendet utgör en bra grund och kommer enligt Lantmäteriet att underlätta behandlingen och korta både handläggningstid och kostnad. Trots detta kan det gemensamma mötet hållas tidigast efter sommaren.

Styrelsen kommer att ansöka om komplettering av anläggningsbeslut 20001110, ärende N 99603 (§ 2 i stadgarna) så fort årsmötesprotokollet är tillgängligt, där det framgår att en kvalificerad majoritet röstade för att gå vidare i frågan.

Så snart styrelsen har uppdaterad information i frågan, gällande tidplan eller uppskattad kostnad för att Lantmäteriet ska hantera vår ansökan, återkommer vi med ny information.

Styrelsen, mars 2013