Historik

Byggtid

Bostadsområdet utmed Klarinettvägen började byggas under 1976, med första inflyttning under hösten -76. Området byggdes i etapper och de sista husen blev färdiga under 1978.

Området byggdes av Hultsfreds hus och såldes dels via Kungsbacka Kommuns tomtkö och dels via Götabankens bo-spar kö.

Området byggdes "inifrån vänster", d.v.s. garageområdena I och H byggdes först, sedan byggdes garageområdena K, G och F. Därefter byggdes garageområdena D och B för att slutligen kompletteras med garageområdena A, C och E.

Två samfällighetsföreningar blev en

När områdena I, K, G, och H var färdiga bildades den första samfällighetsföreningen, Forsbergens Samfällighetsförening, som omfattade fastigheterna i dessa områden. Forsbergens Samfällighetsförening förvaltade även centralantennen och gemensamhetslokalen.

När sedan resten av området var färdigbyggt bildades den andra samfällighetsföreningen, Klarinettvägens Samfällighetsförening, som från början omfattade fastigheterna i garageområdena F, D, B, A, C och E. Dessa fastigheter blev dessutom medlemmar i Forsbergens Samfällighetsförening, dock enbart vad avser centralantennen och gemensamhetslokalen.

Eftersom det blev för svårhanterligt med två olika föreningar, där gamla Klarinettvägens Samfällighetsförening dessutom delvis var en underförening till Forsbergens Samfällighetsförening, genomfördes 1981 en fusion mellan dessa så att vi fick en enda förening vilken fick namnet Klarinettvägens Samfällighetsförening. Den nya samfällighetsföreningen bestod av 6 anläggningssamfälligheter som förvaltades av 1 styrelse. Varje anläggningssamfällighet utgjorde en egen ekonomisk enhet.

Sex anläggningssamfälligheter blir en

Under 1999 genomfördes diskussioner i området för att se om det fanns någon anledning längre att ha 6 anläggningssamfälligheter när förvaltning och ekonomi hanterades på identiskt sätt sedan nära 10 år tillbaka. Vid en ordinarie och en extrastämma beslutade föreningen att styrelsen skulle be Lantmäterimyndigheten göra en sammanslagning. Styrelsen erhöll fullmakter från samtliga fastighetsägare och kunde därmed be Lantmäterimyndigheten genomföra den önskade sammanslagningen. Sammanslagningen genomfördes i november 2000 och från och med 2001-01-01 skall föreningen redovisas ekonomiskt som en anläggningssamfällighet.