Karta

Klarinettvägens Samfällighetsförening med uppdelning i garageområden

Område A
Klarinettvägen 6 - 40 jämna nr (totalt 18 fastigheter)
Område B
Klarinettvägen 1 - 45 udda nr (totalt 22 fastigheter)
Område C
Klarinettvägen 42 - 62 jämna nr (totalt 11 fastigheter)
Område D
Klarinettvägen 49 - 65 och 73 - 91 udda nr (totalt 18 fastigheter)
Område E
Klarinettvägen 66 - 116 jämna nr (totalt 25 fastigheter)
Område F
Klarinettvägen 67 - 71 och 95 - 119 udda nr (totalt 16 fastigheter)
Område G
Klarinettvägen 118 - 150 och 166 - 168 jämna nr (totalt 17 fastigheter)
Område H
Klarinettvägen 127 - 171 och 181 - 195 udda nr (totalt 31 fastigheter)
Område I
Klarinettvägen 173 - 179 och 197 - 227 udda nr (totalt 18 fastigheter)
Område K
Klarinettvägen 152 - 164 och 170 - 196 jämna nr (totalt 20 fastigheter)

Anläggningssamfälligheten omfattar även garage, förbindelseytor, lekplatser med mera i området, gemensamhetslokal, gemensamhetstomt och centralantenn i stadsplanekvarteren Fors 1:21, 1:22, 1:23, 1:24 och 1:25.