Lekplatser

Inom Klarinettvägens Samfällighet finns fyra lekplatser som ägs och sköts av föreningen.

Garageområde A

Garageområde D

Garageområde E

Garageområde H

Utöver de fyra lekplatserna finns boulebana på garageområde C och i anslutning till denna bänkset.

Löpande underhållsarbete utförs på lekplatserna med underhållsplan och besiktningsprotokoll tagna i beaktning. Samfälligheten i form av styrelsen utför löpande tillsyn av lekplatserna och dess utrustning. Utöver detta sker besiktning av extern besiktningsman med jämna mellanrum för att säkerställa att våra lekplatser uppfyller gällande direktiv och krav. Eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas direkt av föreningen eller av föreningen anlitad entreprenör.

Från och med 1 juli 2019 råder enligt svensk lag rökförbud på lekplatser dit allmänheten har tillträde. Detta betyder att totalt rökförbud gäller på och omkring föreningens lekplatser.

För mer information och felanmälan kontakta lekplatsansvarig i styrelsen.