Medlemmars skyldigheter

För att en verksamhet av det slag som samfällighetsföreningen enligt lag måste bedriva skall fungera, så blir följden att medlemmarna har vissa skyldigheter som berör området och dess skötsel. Vi kan aldrig frita oss från detta.

Som medlemmar i föreningen är vi alla skyldiga att: