Nyhetsarkiv

Föreningens årsstämma 2018

Stämman hölls måndagen den 26 mars kl 19.00 i gemensamhetslokalen. Protokollet hittas här.

Nyhetsbrev november 2017

I nyhetsbrevet som delas ut under november 2017 informeras bland annat om följande:

Belysning utanför ditt hus:
Områdets belysning är baserat på att samtliga hushåll har sin belysning mot gångväg tänt under dygnets mörka timmar. Fastigheter som kopplat bort sig från den gemensamma signalen ansvarar för att belysning som vetter mot gångväg är tänd under dygnets mörka timmar med egen styrning.

Förskolan:
Just nu renoveras den för fullt och de räknar med att vara klara runt januari/februari. När förskolan exakt öppnar igen har de däremot inte sagt.

Garage:
Arbetet med att byta garageportar pågår och styrelsen har träffat ett antal portleverantörer som har fått komma med förslag. Vi återkommer längre fram med mer information. 

Egen renovering:
När du renoverar så tänk på att containers och annat placeras så att det hindrar dina grannar så lite som möjligt. Du kan hållas ansvarig om räddningstjänsten inte kommer fram dit de behöver.

Sophantering:
Under jul- och nyårshelgerna kommer det att justeras hämtningsdagar av vårt avfall. Styrelsen kommer sätta upp mer information kring dagar och tider i skyltskåpen samt på utvalda sopskåp. Föreningens sopskåp är inte anpassade för de extra volymer av papper och emballage som uppkommer runt jul så vi hänvisar likt tidigare detta till kommunens stationer och centraler för återvinning.

El- och hybridbilsladdning:
Styrelsen kommer inom kort att göra en mer grundlig analys kring vad det finns för framtida möjligheter, vad vårt befintliga elnät klarar av och vilka regelverk vi måste förhålla oss till. Mer information kommer löpande.

Nyhetsbrevet i sin helhet hittar du här.

Höstens städdag 2017

Städdag hösten 2017 inföll lördag 21 oktober. Härligt arbete som alla la ner på städdagen. Tur med vädret hade vi också. Stort tack till er alla!

Nyhetsbrev maj 2017

I nyhetsbrevet som delades ut under maj 2017 informerades bland annat om följande:
Laddning av hybridbilar i garagen:
Förutsättningarna är goda. Kontakta ordföranden om du vill börja ladda hybridbil. För ren elbil får vi titta gemensamt på lösningar, då det i regel kräver installation av laddstolpe/laddbox.

Förvaring i garage:
Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att förvara något annat än fordon i garaget En viss flexibilitet kan vi ha men brännbara vätskor i dunkar eller på flaskor etc får inte förvaras i garagen. Inte heller något som helst vad det än månde vara nära eller under eluttagen.

Garageportar:
Ett utbyte av portar kommer förmodligen att ske löpande under ett antal år. Tänk på att om du skaffar en elöppnare så riskerar du att få ta bort den om det visar sig att vi kommer att köpa en enhetlig lösning.

Egen renovering/ombyggnad/häckar/murar
Ta del av kommunens regler för vad som gäller så slipper vi tråkiga överraskningar  https://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/

Nyhetsbrevet i sin helhet hittar du här.

Vårens städdag 2017

Städdagen våren 2017 inföll lördagen den 22 april. Härligt väder och som vanligt god uppslutning i de flesta områdena gjorde att det mesta av arbetet hanns med.

Föreningens årsstämma

Stämman hölls måndagen den 27 mars kl 19.00 i gemensamhetslokalen. Några av de punkter som togs upp under mötet var följande:

Protokollet för årsstämman ser du i sin helhet här sid 1sid 2.

Nyhetsbrev februari 2017

I nyhetsbrevet som delades ut under februari 2017 informerades om följande:
F.d förskolan Kommunen har avbrutit ombyggnationen från förskola till HVB-hem på Klarinettvägen. Anledningen är att behovet av platser för ensamkommande har minskat. Kommunen uppger att de istället har behov av förskolor och lägenheter och de kommer att öppna förskola på Klarinettvägen igen men inget datum är fastställt.
Återvinningskort Korten är sedan årsskiftet laddade med sju nya besök. Kontakta ordföranden eller fastighetsansvariga om du har behov av att låna ett kort eller om du gjort slut på dina sju besök.
Garage Laddning av el-/hybridbilar inte får förekomma i garagen om föreningens el används utan att en lösning av beräkning och betalning av elförbrukningen överenskommits med styrelsen. Föreningen analyserar elförbrukningen och vidtar åtgärder när avvikelser påträffas.
Garageportar En testport har monterats på ett garage på område K och det finns en annan typ av port på ett garage på område H. Besiktning ska göras av samtliga garage för att få en helhetsbild av portar, infästning och även syllar.

För att läsa nyhetsbrevet i dess helhet följ denna länk .

Höstens nyhetsbrev 2016

Många saker åtgärdades under städdagen och det som inte hanns med tar vi till våren då vi även planerar att byta en del panel på garage och måla. 

Det finns ett antal extra återvinningskort att låna för er som har slut på era ”egna” (alla kort är samfällighetens så låna gärna ut till grannar om ni inte använder kortet själva). Kontakta ordförande eller fastighetsansvariga ifall ni behöver låna kort. Sju nya besök fylls på korten vid nyår.

Tänk på vid egen renovering: Lampan mot gångvägen på din fasad styrs av en inkommande signal från garagen. Lampan ska alltid vara tänd när det är mörkt. Den styrningen får inte kopplas bort. För att läsa nyhetsbrevet i helhet följ denna länk .

Höststäddagen 2016

Lördagen den 22 oktober är det dags för höstens städdag. Reservdag är söndagen den 23 oktober.

Yogakurs i samfällighetslokalen

Måndag den 5/9 kl 19:00 startar en kurs i yoga i samfällighetslokalen. Kursen kommer att vara 10 gånger a 1 timme per tillfälle, kursavgift 1 350 kr. För anmälan eller närmare information kontakta Marie Martinsson via mejl:  info@marizette.se .

Sommarens nyhetsbrev 2016

I sommarens nyhetsblad informerar styrelsen om ändrade hämtningstider av sopor under midsommarveckan då soptömningen sker på tisdagen i stället för på onsdagen. Annat som tas upp i nyhetsbrevet är vikten av att alla tänker på att hålla nere bilkörningen på våra gångbanor till ett absolut minimum.  Mer om detta och ytterligare information om bl a parkeringsplatser, garageutnyttjande och Klarinettvägens fd förskola kan du läsa mer om i sommarens nyhetsblad som du hittar i sin helhet via denna länk .

Bilinbrott 2016-05-30

Det har varit bilinbrott och skadegörelse i parkerade bilar på klarinettvägen under helgen, boende ombeds därmed tänka på säkerheten. Försäkringsbolagen rekommenderar att man särskilt tänker på följande:

Vårens städdag 2016

Städdagen gick av stapeln lördagen den 16 april. Det var bra väder för en städdag och deltagandet var högt. Det var bra uppslutning även vid gemensamhetslokalen.  

Föreningens årsstämma 2016

Stämman hölls tisdagen den 29 mars kl 19.00 i gemensamhetslokalen. Några av de punkter som togs upp under mötet var följande:

Protokollet för årsstämman ser du i sin helhet via denna länk årsmötesprotokoll.

Höstens nyhetsbrev 2015

Årets höststädning fungerade som vanligt väl vilket styrelsen vill passa på att tacka alla för. Styrelsen har också fått mycket värdefull återkoppling och bra förslag på hur vi ska arbeta vidare i området. Måndagen den 7:e december kommer  alla garageombud att kallas till ett möte under trevliga former för att ytterligare fånga upp ideér och synpunkter från områdena.

Sopsortering, parkeringsmöjligheter och biltrafik i området är andra saker som diskuterats under hösten. Var vi står i dessa frågor kan du läsa mer om i höstens nyhetsprev som du hittar i sin helhet via denna länk.

Vintern närmar sig och därmed  behovet av snöröjning. Styrelsen kommer att besiktiga området tillsammans med entreprenören för att se hur framkomlighet och ytor för snö ser ut. Vissa bredare gångvägar är avsedda för detta. Mer om snöröjningen och besiktningen hittar du också i höstens nyhetsbrev.

Sommarens nyhetsbrev 2015

Mycket händer och har hänt under sommaren. I korthet kan nämnas att kommunen har anlagt en konstgräsplan med fotbollsmål bortanför område A, den nya boulebanan är färdig  vid område C och det har kommit ny lekutrusting på lekplatserna vi område A, D och H. Byte av garagetak vid område D sker under året och en ny underhållsplan håller på att tas fram. Föreningen ligger bra till vad gäller fonderade medel och det kommande bytet av garageportar är väl täckt ekonomiskt. Mer om detta och ytterligare information om bl a parkeringsplatser, garageutnyttjande och sophantering kan du läsa mer om i sommarens nyhetsblad som du hittar via länken här!

Tänk på att vara noga med vilket kärl du slänger soporna i, eftersom Ragnsells inte tar med sig det komposterbara avfallet om det finns plastpåsar i det!

 

Återkoppling från årsstämman 2015

Ordningsregler:

På stämman beslutades att områdets ordningsregler skulle distribueras till samtliga hushåll så att alla vet vad som gäller avseende bl a biltrafik och parkering. Detta var frågor som avhandlades under mötet. De finns också här på hemsidan.

Bygga om, bygga ut och förändra:

Under årens lopp har många om-och nybyggnationer skett. Många fastigheter har hamnat utanför sin egen tomt och använt föreningens tomtmark. Det har lett till försvårande av snöröjning och minskad framkomlighet för bilar, gående och utryckningsfordon i vissa delar av området. Vid osäkerhet om var din egen tomtgräns går är ni välkomna att kontakta styrelsen så ska vi hjälpa till på bästa sätt. Information om vad som gäller avseende bygglov finns på kommunens hemsida under Bygga, Bo och miljö. www.kungsbacka.se

Klarinettvägens förskola

Förskolan kommer att stängas i samband med årets semester. Styrelsen har i dagsläget ingen information om vad som kommer att hända med fastigheterna som ägs av kommunen

På gång i området 2015

2015-06-07

Protokollet från årsmötet den 23:e mars finns nu för nedladdning på sidan för årsmötesprotokoll.

2015-04-18

Lördagen den 18 april är det vårstäddag. Reservdag är söndag 19 april.

2014-04-06

Protokollet från årsmötet den 24:e mars finns nu för nedladdning på sidan för årsmötesprotokoll.

 

2014-03-11

Var uppmärksam på att det verkar ett företag som säljer tjänsten rensning av imkanal som är oskäligt dyra och påstår att intervall för rensning är 2 år, medan praxis är 6 år. Kontrollera vem det är som du beställer tjänsten av. Polisen vill gärna ha telefonnummer eller annan information om de som ringer och säljer denna tjänst på ett otillbörligt sätt.

2014-03-08

Det nya systemet för våra sopor träder ikraft onsdagen den 19:e mars. Våra nuvarande avtal med kommunen upphör automatiskt, det innebär att de som har säckar inte behöver göra någonting alls. Har du kärl kommer dessa att samlas upp, om allt går enligt plan sker det vid tömningen den 19/3. Ditt garageombud informeras den 13:e mars och kan därefter svara på frågor som rör våra kärlskåp och hur vi ska använda dem. Alla får också skriftlig information samtidigt med korg för påsar och en bunt påsar.

2014-04-06

Protokollet från årsmötet den 24:e mars finns nu för nedladdning på sidan för årsmötesprotokoll.

2014-04-06

Den nya styrelsen för 2014 finns nu beskriven här.

2014-03-11

Var uppmärksam på att det verkar ett företag som säljer tjänsten rensning av imkanal som är oskäligt dyra och påstår att intervall för rensning är 2 år, medan praxis är 6 år. Kontrollera vem det är som du beställer tjänsten av. Polisen vill gärna ha telefonnummer eller annan information om de som ringer och säljer denna tjänst på ett otillbörligt sätt.

2014-03-08

Det nya systemet för våra sopor träder ikraft onsdagen den 19:e mars. Våra nuvarande avtal med kommunen upphör automatiskt, det innebär att de som har säckar inte behöver göra någonting alls. Har du kärl kommer dessa att samlas upp, om allt går enligt plan sker det vid tömningen den 19/3. Ditt garageombud informeras den 13:e mars och kan därefter svara på frågor som rör våra kärlskåp och hur vi ska använda dem. Alla får också skriftlig information samtidigt med korg för påsar och en bunt påsar.

2013-12-10

Styrelsen önskar en god jul och ett gott nytt år och informerar om nuläget i sitt julbrev.

2013-09-25

Styrelsen vill gärna påminna om höststäddagen den 19:e oktober och har dessutom skrivit ihop ett litet höstbrev.

2013-04-26

Avtalet med ComHem är förlängt med nuvarande utbud och gäller till och med 2016-09-30. Avgiften är 30% lägre jämfört med tidigare avtal.

2013-04-25

Hur mycket elförbrukningen minskat efter att värmen i garagen stängdes av 2011 kan ses i bifogat dokument (pdf 29 KB).

2013-03-31

Protokollet från årsmötet den 18:e mars finns nu för nedladdning på sidan för årsmötesprotokoll.

2013-03-31

För att möjliggöra en gemensam sophantering kommer styrelsen att ansöka om komplettering av anläggningsbeslut hos Lantmäteriet.

2013-03-20

Den nya styrelsen för 2013 finns nu beskriven här.

2013-03-06

Arbetet med den gemensamma sophanteringen fortskrider. I bifogat dokument (doc 988 KB) finns bland annat senaste nytt vad gäller placering och kostnadskalkyl.

2013-02-20

Avtalet med ComHem är på väg att förlängas med ytterligare tre år. Styrelsen vill även passa på att klargöra att den inte har något med Telia Fiber att göra (men har gett dem tillstånd att nyttja gemensamhetslokalen för sitt informationsmöte).

2013-02-10

Den 5 februari hölls ett informationsmöte om sophanteringen. Ta gärna del av mötesanteckningar (docx 306 KB) och presentationsmaterial (pdf 2,6 MB).

2012-12-12

Telia kommer att se till att återställa allt markarbete så fort säsongen tillåter (dvs asfaltering och grässådd sker till våren).

2012-10-09

Bäck installation meddelar att de kan behöva beträda och i vissa fall även gräva på några tomter. Mer information kommer i form ett papper i brevlådan från Bäck installation.

2012-10-03

För Telias räkning görs just nu visst grävarbete i området (vid frågor kontakta Karin Åkerström på Bäck installation).

2012-10-02

Styrelsen har haft möte med Kungsbacka kommun och Renova angående framtidens sophantering. Mer information är att vänta så snart som pågående utredning ger svar.

2012-06-29

Protokollet från extrastämman den 18:e juni finns nu för nedladdning på sidan för årsmötesprotokoll.

2012-05-09

ComHem informerar om att ny kanalsökning behöver göras för digital-TV. Se brev från Com Hem (pdf 807 KB) för mer information.

2012-03-30

Protokollet från årsmötet den 19:e mars finns nu för nedladdning på sidan för årsmötesprotokoll.

2012-01-24

Com Hem lanserar en egen kanal på kanalplats 20. Se brev från Com Hem (pdf 386 KB) för mer information.

2012-01-09

Com Hem meddelar att de byter kanalplatser som ett första steg i att öka kapaciteten i nätet. Berörda kanaler är TV8 och Kanal 9 (analoga sändningar). För hjälp med kanalsökning ring 0775-17 17 11. Nästa steg kommer att omfatta digitial-tv, bredband och telefoni. Se separata utskick från Com Hem för mer information.

2011-11-06

Ny design av hemsidan. Skicka gärna dina åsikter till webmaster.

2011-10-22

Bra kämpat under höststäddagen!

2011-09-15

Det har förekommit stölder av lösa saker utanför husen i området. Se därför gärna till att ta in cyklar, leksaker och liknande inför natten.

2011-04-11

Protokoll från stämman 2011, finns nu utlagt under Medlemsinfo/årsmötesprotokoll.

2010-12-20

Farmartjänst, som skottar våra gator, ber att vi skall be barnen att inte springa efter traktorerna, gömma sig vid dem & att de inte kastar snöbollar på dem.

2010-12-06

Gemensamhetslokalen är färdigrenoverad. Den 5 december firades detta med öppet hus med glögg & pepparkakor. Drygt 40 personer gästade denna tillställning.