Samlingslokal

Det finns en samlings- och gemensamhetslokal i området, belägen i B-området. Adressen är Klarinettvägen 39. I lokalen finns det dels en bastu och dels en samlingssal och det är separata ingångar till de båda delarna.

Gemensamhetslokalen kan hyras, främst fredag- och/eller lördagkvällar, för till exempel privata fester och liknande. Även dagtid finns möjlighet att hyra lokalen för exempelvis barnkalas. För att boka samlingssalen eller bastun, kontakta ansvarig för lokalen i styrelsen.

Priset är 200:- för barnkalas och 400:- för vuxenfest.

Lokalen är tillgänglig för medlemmarna under tider då den inte är uthyrd, för exempelvis bordtennisspel. Dock får inte förekomma verksamhet som riskerar att skada lokalen. Till exempel är inomhusbandy och liknande verksamheter absolut förbjudet.

Fastighetsägare som disponerar lokalen är ansvarig för att eventuella skador anmäls och åtgärdas liksom för att nyttjandet inte missbrukas. Detta innebär till exempel att fastighetsägare som låter sina ungdomar utnyttja lokalen är ansvariga för att ordningsreglerna följs, att skador åtgärdas och att lokalens grannar inte störs, även om man själv inte är närvarande i lokalen.