Snöröjning

Fastighetsägare har enligt lag och kommunala beslut skyldighet att röja snö utanför sin fastighet. Enligt tidigare stämmobeslut anlitar vi entreprenör för snöröjningen av garageplaner och tillfartsvägar. Detta skall dock främst ses som en hjälp för fastighetsägaren och kan innebära att vi ändå måste utföra viss kompletterande snöröjning själva. Och glöm inte att röja snö framför entrén och invid soptunnan.

Farmartjänst har kontaktat oss och vill att vi skall be barnen att inte springa efter traktorerna, gömma sig vid dem och att de inte kastar snöbollar på dem!