Sop- och återvinningshantering

Sophämtning sker varje onsdag mellan klockan 9 – 14. Det är viktigt att vändplatser och p-platser då är fria enligt skyltning. Om platser inte är tillgänglig för hämtning blir det kostnad för extrahämtning. Viktigt är också att det är röjt från snö och halka framför sopskåpen.

Områdets sop- och återvinningshantering innebär att hushållsavfall sorteras i mat- respektive restavfall i de sopkärl som finns på respektive garageområde.

Föreningen är den som är kund hos kommunen och hanterar samtliga återvinningskort där ett per fastighet har delats ut till respektive fastighet. Varje hushåll har sju besök per år. Om du inte använder alla dina besök så låna gärna ut det kort du förfogar över till en granne vid förfrågan. Därutöver har föreningen ett 40-tal extra kort för att användas vid t.ex. städdagar eller när ett hushåll behöver fler besök till en återvinningsstation. Behöver du använda ett eller har du förlorat ett kort? Kontakta ordföranden eller fastighetsansvariga personer i styrelsen.

Återvinning för glas, plast, plåt, tidningar, kartonger m.m får inte slängas i sopkärlen enligt kommunens regler utan var och en sorterar och slänger detta på kommunens stationer vid t.ex. Hemköp, Coop eller Willys.

De bruna matavfallspåsarna finns att hämta i gemensamhetslokalens soputrymme. Men de går även att hämta vid Barnamossens- och Klovstens återvinningscentraler.

Tänk på detta:

Tips inne i köket:

Länk till kommunens information: http://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning/Kallsortering-och-atervinning/