Styrelse fram till stämma i mars 2019

Funktion Namn Uppdrag / Kontakt Vald för period Adr Klv Omr Tel E-post
Ordförande Stefan Björkencrona - Lekplatser
- Snöröjning
2015-2017 90 E +46 707987459 stefan.bjorkencrona@telia.com
Ledamot Sanna Alfredsson - Kassör 2015-2018 66 E

+46 734477344

sanna.alfredsson@comhem.se
Ledamot Robert Wendel - Sekreterare 2016-2018

171

H

+46 709941800

robert.wendel@sharpskaraborg.se

Ledamot

Fredrik Wallin

- Ansvarig Fastighet, garageombud

2015-2017

150

G

+46 706684100

fredrik.wallin@ifkgoteborg.se

Ledamot

Thomas Lundin

- Uthyrning av gemensamhetslokalen

2015-2018 111 F

+46 30016459

thomaslundin1947@yahoo.com

Suppleanter fram till stämma i mars 2019

Namn Uppdrag, Kontakt Vald för period Adr Klv Omr Tel E-post

Stefan Thorsson

- Garage

2018 118 G

stefan@steko.se

Jonas Olsson

2018 183 H

+46 730610510

jonas.olsson@rsgbg.se

Ulf Mauritzon

- 2018 32 A


+46 732660177

Anna Hansen - Web 2018 58 C

webmaster@klarinettvagen.com

Peter Larsson

- 2018 17 B

+46 708416759

peter.larsson@bragroup.se