Föreningens TV-kanaler

Föreningen äger och ansvarar för TV-signal till de ordinarie två uttag som finns i varje fastighet. Detta innebär att föreningens tillhörigheter i detta fallet sträcker sig in i de enskilda fastigheterna. Därför är det absolut förbjudet för en fastighetsägare att göra åverkan på eller ändra antenninstallationen i fastigheten utan medgivande från styrelsen. Anslutning till vägguttagen får bara ske med godkänd utrustning. Vidare är fastighetsägare skyldig att låta av styrelsen anlitad entreprenör vid behov få tillgång till de delar av antennnätet som finns i varje fastighet, t ex kablar och förgreningsdon. I sammanhanget är viktigt att notera att i de flesta fastigheterna finns förgreningsdon som tillhör föreningens antennsystem. I souterräng husen och enplanshusen sitter dessa normalt i förråden. Den som eventuellt isolerar sitt förråd måste se till att förgreningsdonen hålls åtkomliga. I 1 1/2-planshusen sitter förgreningsdonen inne i huset, intill ytterdörren.

Områdets TV-signal tillhandahålls från och med 1 oktober 2008 av Com Hem. Föreningen ansvarar för att en analog signal sänds ut till varje hushåll. Vill det enskilda hushållet istället ha en digital signal (för att få ett större kanalutbud) tas en kontakt med Com Hem för att upprätta enskilda lösningar.

Frågor eller felanmälan

Vid frågor eller felanmälan, kontakta Com Hems Kundservice, tel. 0771-55 00 00.

Vardagar 8.00 - 21.00
Helgdagar 9.00 - 18.00

Abonnemangsfrågor
Vardagar 8-21, helgdagar 9-18

Fakturafrågor
Vardagar 8.00 - 21.00
Helgdagar stängt
Teknisk support
Vardagar 8.00 - 21.00
Helgdagar 9.00 - 18.00

Du kan även gå in på Com Hems hemsida och skicka en fråga: www.comhem.se