Utformning

Stadsplanen för området är av typen "bilfri" med storkvarter. Storkvarteren ägs och förvaltas av fastighetsägarna gemensamt i form av 1 anläggningssamfällighet.

Fastigheterna är friköpta, vilket innebär att de sålts med äganderätt. Varje fastighetsägare äger alltså sin fastighet (tomt med byggnad). Äganderätten innebär bl a att varje fastighetsägare själv får svara för t ex skötsel och underhåll för sin fastighet.

Dessutom har vi vissa gemensamma ytor som vi alla äger gemensamt (se nedan).

Sammanlagt finns 196 fastigheter med fyra olika hustyper:


En märkbar gräns finns mellan hus som byggdes i de första etapperna, garageområdena I, K, G, H och F och de hus som byggdes i de senare etapperna, garageområdena D, B, A, C och E. På grund av att det under byggtiden utfärdades nya byggnormer avseende energiförbrukning och isolering etc. så har husen lite olika grundkonstruktion. De nyare husen fick bl. a tjockare isolering, treglasfönster och betongtak.