Att bo i området

Att bo i ett område av den typ som vi har här, är egentligen en avancerad form av kollektiv boende. Visserligen äger man sin egen fastighet och har härvid mycket stor frihet att göra som man vill med fastigheten, inom ramarna för gällande lagar och bestämmelser. Men eftersom man är medlem och delägare i en samfällighetsförening har man en rad skyldigheter att svara upp emot. De gemensamma ägodelarna kan man själv inte bestämma över och göra som man vill med. Kravet på respekt och hänsyn till de andra medlemmarna är mycket stort.

Generellt gäller att vi måste alla själva sköta vårt område. Det finns inte någon annan som gör det istället. Och vill vi nu ändå inte göra ett visst arbete själva, så får vi betala för någon entreprenör, vilket kan bli mycket dyrt. Det är därför som det är så viktigt att vi alla samarbetar.

Detta innebär t ex att vi som fastighetsägare måste underhålla garagen, sköta gemensamma grönytor (som rabatter, gräsmattor, skogspartier mm). Vidare måste vi sköta garageplanerna och tillfartsvägarna. För vissa ändamål anlitar vi entreprenörer, t ex för snöröjning, så som hjälp och komplement åt oss själva. Dock innebär det aldrig att anlitandet av en entreprenör fritar oss från vår skyldighet att utföra skötsel. Vi måste emellanåt själva komplettera entreprenörernas arbete.